2323123
Danh mục sản phẩm

RELAY BẢO VỆ ĐIỆN ÁP - MU2300

Nhà sản xuất: MIKRO - MALAYSIA
Giá bán
15,340,000₫
  • Số lượng sản phẩm: 9

Relay bảo vệ điện áp MU2300-415AD

Chức năng: bảo vệ điện áp đa tính năng:

- Có thể giao tiếp máy tính hoặc hệ thống S CADA qua cổng RS485 M odbus-RTU
- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Ngun cung cấp: 85 - 265 VAC hoc 110 - 340 VDC
- Đin áp định mc đo lường đầu vào: 57 - 1 30 V, 50/60 HZ
- 5 tiếp đim ngõ ra có thlp trình + 1 tiếp điểm báo scbên trong Rơle (IRF)
- Ghi li 9 giá trscmi loi trước đó và ghi li 60 mã skin
- Lp trình tín hiu đầu vào th2 vi dãy đin áp rng: 85 - 265 V AC/DC
- Cài đặt mức tác động thấp áp :
+ Thp áp mc thp (U<) : 5 - 130 V ;
+ Thi gian tác động (tU<) : Xác định 0 - 600 sec ;
Hoc Nghịch đảo theo đặc tuyến vi hsthi gian TM S : 0.5 - 100
+ Thp áp mc cao (U<<) : 5 - 130 V ;
+ Thi gian tác động (tU<<) : Xác định 0 - 600 sec ;
- Cài đặt mức tác động quá áp :
+ Quá áp mc thp (U>) : 5 - 200 V ;
+ Thi gian tác động (tU>) : Xác định 0 - 600 sec ;
Hoc Nghịch đảo theo đặc tuyến vi hsthi gian TM S : 0.5 - 100
+ Quá áp mc cao (U>>) : 5 - 260V ;
+ Thi gian tác động (tU>>) : Xác định 0 - 600 sec ;
- Cài đặt mức tác động quá áp do rò :
+ Mc quá áp (Uo>) : 0.5 - 130 V ;
+ Thi gian tác động (tUo>) : Xác định 0 - 600 sec ;
Hoc Nghịch đảo theo đặc tuyến vi hsthi gian TM S : 0.5 - 100
- Cài đặt mức tác động quá áp do ngược pha :
+ Mc quá áp (U2>) : 0.5 - 200 V ;
+ Thi gian tác động (tU2>) : Xác định 0 - 600 sec ;
Hoặc Nghịch đảo theo đặc tuyến với hệ số thời gian TM S : 0.5 - 100
- Kích thước (h x w x d) : 165 x 142 x 198 mm