2323123
Danh mục sản phẩm

Đồng hồ ampe CNC/Dixsen size 72x72

Nhà sản xuất: Khác
Giá bán
77,000₫
  • Số lượng sản phẩm: Còn

Đồng hồ Ampe

Nhãn hiệu: CNC/Dixsen

Size: 72x72

Dòng ampe: 30/5A, 50/5A, 60/5A, 75/5A, 100/5A, 150/5A, 200/5A, 250/5A, 300/5A, 400/5A, 500/5A, 600/5A, 750/5A, 800/5A, 1000/5A, 1200/5A, 1500/5A, 1600/5A, 2000/5A, 2500/5A, 3000/5A, 4000/5A, 5000/5A